วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 23:32:07     เข้าชม 408,500    ครั้ง   Facebook กลุ่ม :My logo
ดูทั้งหมด..21

News !! News

ประชาสัมพันธ์

อ่าน : 67    2019-02-26 riantong
อ่าน : 56    2019-02-14 riantong
อ่าน : 58    2019-02-13 pompam
อ่าน : 40    2019-01-15 riantong
อ่าน : 63    2018-12-24 riantong
อ่าน : 35    2018-12-19 pompam
อ่าน : 42    2018-12-13 riantong
อ่าน : 44    2018-11-30 riantong
อ่าน : 39    2018-11-15 riantong
อ่าน : 67    2018-10-09 pompam
My logo
  1 . [D0) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.7860 มค.บรรทุกต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2562ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) จ้างไถและยกร่องปรับปรุงแปลงเพือใช้ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ในวันที่ 21 พค.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [W2) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศักภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลกุดรัง ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 3) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562)อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [15) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..62

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

อ่าน : 24    2019-01-10 pompam
อ่าน : 37    2018-10-24 pompam
อ่าน : 46    2018-09-27 pompam
อ่าน : 45    2018-09-27 pompam
อ่าน : 58    2018-09-19 admin
อ่าน : 51    2018-09-19 admin
อ่าน : 58    2018-09-05 pompam
อ่าน : 52    2018-08-24 pompam
อ่าน : 58    2018-08-17 pompam
อ่าน : 95    2018-06-19 pompam
ดูทั้งหมด..51

แผนจัดซื้อจัดจ้าง !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

อ่าน : 10    2019-04-03 pompam
อ่าน : 13    2019-03-05 pompam
อ่าน : 24    2019-01-16 pompam
อ่าน : 22    2019-01-08 pompam
อ่าน : 24    2019-01-08 pompam
อ่าน : 29    2019-01-03 pompam
อ่าน : 25    2018-12-12 pompam
อ่าน : 26    2018-12-07 pompam
อ่าน : 47    2018-11-02 pompam
อ่าน : 45    2018-09-18 pompam