องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อบต.กุดรัง www.kudrang.go.th
logo นายก
นายประวัติ กองเมืองปัก
นายก อบต.กุดรัง ปลัด
นายอภิชาติ สีหา (ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน)
ปลัด อบต.กุดรัง
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน
logo logo
(QR-CODE อบต.กุดรัง ) logo logo logo logo logo logo logo logo

รอข้อมูล

ดูทั้งหมด..33

News !! News

ประชาสัมพันธ์

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    [] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 80 ,โดย : เหรียญทอง ]
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    [] [วันที่ : 2021-02-16 ,อ่าน : 53 ,โดย : เหรียญทอง ]
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
    [] [วันที่ : 2020-12-09 ,อ่าน : 75 ,โดย : เหรียญทอง ]
ประกาศกำหนดการแต่งกายประจำวัน
    [] [วันที่ : 2020-11-06 ,อ่าน : 22 ,โดย : เหรียญทอง ]
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
    [] [วันที่ : 2020-10-01 ,อ่าน : 38 ,โดย : เหรียญทอง ]
ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล /พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    [] [วันที่ : 2020-07-16 ,อ่าน : 158 ,โดย : เหรียญทอง ]
คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 23 ,โดย : เหรียญทอง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง หมูที่ 15
    [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 90 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 16
    [] [วันที่ : 2020-06-01 ,อ่าน : 96 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
    [] [วันที่ : 2020-02-18 ,อ่าน : 19 ,โดย : เหรียญทอง ]
ดูทั้งหมด..20

Bid/Procure !! News

สรุปรายงานการประชุม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562(รอบ 2)จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
    [] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 121 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2019-01-10 ,อ่าน : 133 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-10-24 ,อ่าน : 154 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนโมง หมู่ที่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    [] [วันที่ : 2018-09-27 ,อ่าน : 160 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    [] [วันที่ : 2018-09-27 ,อ่าน : 168 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ดูทั้งหมด..13

News !! News

องค์การแห่งการเรียนรู้

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562
    [] [วันที่ : 2019-04-03 ,อ่าน : 134 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ
    [] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 129 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-16 ,อ่าน : 139 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-08 ,อ่าน : 140 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-08 ,อ่าน : 132 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 164 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-12-12 ,อ่าน : 146 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-12-07 ,อ่าน : 147 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [] [วันที่ : 2018-11-02 ,อ่าน : 158 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 194 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องรถดับเพลิง 82-0924 มค. จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 2) ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในโครงการคัดแยกชยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycte) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 1) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [D0) ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง(ในพื้นที่)ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกลี่ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 18:32:23 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561