เลขที่หนังสือ
เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง( ราคาอ้างอิง )ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง( ราคาอ้างอิง )ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ไฟล์หนังสือ/ภาพb7b06b73ca613fd5d10f8daa3e3c1027.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2018-02-16
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว298
สร้างโดยpompam
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ29 พ.ค. 2020 08:51:05
สร้างโดยระบบเมื่อ16 ก.พ. 2018 10:15:42
สังกัด09058