แสดง 81 ถึง 100 จาก 152 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
81แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง 2017-11-104b862a4e40cd475b6a1db8c70cc3b9d95.pdf
82ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง2017-11-1047b59791abc8188d010b89d07705865c0.pdf
83ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ( 1)2017-11-27485cacda834ce7d5ff39b8bbf572e9e48.pdf
84ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง (แผ่นที่ 2)2017-11-2744502e61e902ba80ab34d19b8bf6aadf3.pdf
85ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง (แผ่นที่ 3)2017-11-274cc1e91e33a5539b56f5fb7e56e46a4b6.pdf
86แบบ ปร.4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ2018-01-0867e2015fab46f81b0cb1de098c6afefd8.pdf
87แบบ ปร.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ2018-01-086c65c63dfe88e27f33b3ad6d45326bb2e.pdf
88ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม2018-01-08661edce1cae4f39dd6ccadac5860b424b.pdf
89คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2018-01-0867577ff53998839c373d21ca88f015957.pdf
90ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง)2018-02-1547b8aced90d7dc77fe61dc2b7370d4776.pdf
91ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน)2018-02-1542a76b2dba3ed7a2e433d2e993e481984.pdf
92ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง( ราคาอ้างอิง )ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง2018-02-165b7b06b73ca613fd5d10f8daa3e3c1027.pdf
93แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่น หมู่10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม2018-02-20472e781167027c2436d5ca9cd70769f8c.pdf
94ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่นหมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุุดรัง จังหวัดมหาสารคาม2018-02-204e1620a5b9a9eee88ba5a5b9c109e8b3c.pdf
95ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง2018-02-23427395d2927abfe4e978f4160e65c8f90.pdf
96ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง2018-02-234fe7d9c7f8d92454e331df2a1ab2b2ca1.pdf
97ประกาศ อบต.กุดรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คันและรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน2018-02-26431caf97e9f8f4f997ff80ddb9b66012c.pdf
98โครงการก่อสร้างระบบจัดการน้ำและที่กักเก็บน้ำ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2018-03-0249138faa682f65f8abadd3da12dea53bd.pdf
99โครงการก่อสร้างระบบจัดการน้ำและที่กักเก็บน้ำ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2018-03-024
100โครงการก่อสร้างระบบจัดการน้ำและที่กักเก็บน้ำ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2018-03-0249e7710c586c57b7b7fd981bd51c99114.pdf