แสดง 1 ถึง 20 จาก 152 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปี 25602016-12-28179f63983f34b9389538be83225e9a52c.docx
2ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง2018-02-23427395d2927abfe4e978f4160e65c8f90.pdf
3ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง2018-02-234fe7d9c7f8d92454e331df2a1ab2b2ca1.pdf
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 3 โครงการ (1)2017-11-106ff584dc5718b74b69cbf44f83be34bb9.pdf
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 3 โครงการ (2)2017-11-1060d91085fa842d2b74c24825fb20886f5.pdf
6คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2018-01-0867577ff53998839c373d21ca88f015957.pdf
7คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด2016-10-099088cb532866cd0bb60c9fa09ec179845.pdf
8ตารางแสดงปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่42017-03-1368fb27e3579adea1b7dd634d99f1eb990.pdf
9ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ถนนลงหินคลุกบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 52017-06-076cf4faab4fcbd5172002d7e70fea9aa1a.pdf
10ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ถนนลงหินคลุกบ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 102017-06-0765d7cad9bf7f252632932f18bcaf2928e.pdf
11ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2,152016-12-086abd79633b02763365773ad2b391ca884.pdf
12ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง( ราคาอ้างอิง )ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง2018-02-165b7b06b73ca613fd5d10f8daa3e3c1027.pdf
13ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม2018-01-08661edce1cae4f39dd6ccadac5860b424b.pdf
14ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-1465d5d7af018de54853f00eee1ae22ffef.pdf
15ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวช้าง หมู่ 4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-1368defae2c708efdeda98993936e2a4650.pdf
16ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่นหมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุุดรัง จังหวัดมหาสารคาม2018-02-204e1620a5b9a9eee88ba5a5b9c109e8b3c.pdf
17ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรังหมู่16- ทางไปบ้านหนองแสง2017-11-104f8ee479b6b4f63975e106c8219412863.pdf
18ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2,152016-12-0862e35dd5042bb51b00158171762b0c4eb.pdf
19ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2,152016-12-0865d508ac74be9951f5c2e35fb06c8b3ec.pdf
20ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2,152016-12-086c7b112a7dfb6025c0c62613808671f97.pdf