แสดง 1 ถึง 20 จาก 25 ผลลัพธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
11.ข่าวประชาสัมพันธ์ประะกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12020-01-29 13:26:20riantong
21.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)2019-07-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12019-07-10 15:36:05pompam
31.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 25612019-06-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12019-06-07 11:09:04riantong
41.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล2019-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12019-06-06 09:40:46riantong
51.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2019-02-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12019-02-26 22:01:29riantong
61.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2019-02-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12019-02-14 14:22:13riantong
71.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ2019-02-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12019-02-13 15:53:12pompam
81.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)2019-01-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12019-01-15 15:46:09riantong
91.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)2018-12-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-12-25 09:13:22riantong
101.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ2018-12-19กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-12-19 10:27:31pompam
111.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-12-12 10:26:35riantong
121.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2018-11-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-12-03 09:33:07riantong
131.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสอบพนักงานจ้างเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2018-11-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-11-22 10:51:16riantong
141.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ2018-10-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-10-09 14:41:46pompam
151.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ2018-10-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-10-09 14:43:48pompam
161.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑2018-03-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-03-19 13:50:59riantong
171.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปี 25602016-12-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-06-04 14:10:47pompam
181.ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 2016-12-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-12-07 06:53:41user-a
191.ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2016-12-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-12-07 06:57:09user-a
201.ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2016-12-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-12-07 06:58:16user-a