แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
15.ศูนย์การเรียนรู้ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)2019-01-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12019-01-16 15:17:00pompam
25.ศูนย์การเรียนรู้ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)2019-01-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12019-01-08 17:06:45pompam
35.ศูนย์การเรียนรู้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง( ราคาอ้างอิง )ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง2018-02-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-02-16 10:15:42pompam