ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1http://www.kudrang.go.th/main/frontend/web/index.php/complaint/create2020-07-01สำนักปลัด-
2LINE สภากุดรัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -