ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1http://www.kudrang.go.th/main/frontend/web/index.php/complaint/create2020-07-01สำนักปลัด-
2LINE สภากุดรัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2020-07-01สำนักปลัด-


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561