ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลxxxxx อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทร : 0 4397 1207,0 4397 1208

เบอร์แฟกซ์ : 0-4397-1208ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561