หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ศูนย์การเรียนรู้

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส2022-04-07กองคลังjeab
2แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2561-ปี25652021-10-01กองคลังjeab
3แผนยุทธศาสตร์ ปี2561-ปี25652021-10-01กองคลังเหรียญทอง
4ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)2019-01-16กองคลังผู้ดูแลระบบ
5ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)2019-01-08กองคลังผู้ดูแลระบบ
6vLOwwJtoVefNtothCAKPCQt0000-00-00ส่วนกองสวัสดิการสังคมทิวารัตน์ มาตรี


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th