หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
2การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf)-2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
3การปรับปรุง ศพด.อบต.กุดรัง2020-07-15สำนักปลัด-
4การจัดสรรงบประมาณปรับปรุง ศพด.อบต.กุดรัง (2)2020-07-15สำนักปลัด-
5การบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเกิดวาตภัย2020-07-14สำนักปลัด-
6การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย2020-07-14สำนักปลัด-
7การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย2020-07-14สำนักปลัด-
8ระบบ e-plan2020-07-14สำนักปลัด-
9กิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง2020-07-14สำนักปลัด-
10โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2020-07-14สำนักปลัด-
11การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี2020-07-14สำนักปลัด-
12กิจกรรมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน2020-07-14สำนักปลัด-
13ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมาแมว2020-07-01สำนักปลัด-
14การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น2020-07-01สำนักปลัด-
15การช่วยเหลือสาธารณภัย2020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th