ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

10.แผนดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน2020-07-15สำนักปลัด-
2ส่วนที่ 2 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน2020-07-15สำนักปลัด-
3ส่วนที่ 3 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรรม จารีตประเพณี2020-07-15สำนักปลัด-
4ส่วนที่ 4 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2020-07-15สำนักปลัด-
5ส่วนที่ 5 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย2020-07-15สำนักปลัด-


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561