ติดต่อเรา/แผนที่

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
ที่อยู่หน่วยงาน : ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4375 0210
หมายเลขโทรสาร : 0 4375 0209
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6441201@dla.go.thที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561